m header

1 3

شماره سوم، سال یکم، زمستان 1399

 ساڵی یه‌کم، ژماره‌ی سییه‌م، زستان 2021 زایینی

 Vol.1, No.3, Winter2021


 

شافیل فرزند بی‌نام و نشان آدم

احمد بابائی  (کارشناس ارشد علوم سیاسی)

 

تاریخ دریافت: 19/10/1399 pdf icon30

تاریخ پذیرش: 02/12/1399

 

   چکیده

این نوشتار تلاشی است در پاسخ به این سوالات که: علت اختلاف فرزندان آدم صفی الله بر سر چه بود؟ چرا قابیل هابیل را به قتل رساند؟ و آیا حضرت آدم  قابیل را به قصاص رساند؟ یا اینکه قابیل متواری شد؟ و یا اینکه آیا بر اساس ادعای برخی، حضرت آدم فرزندی دیگر به نام "شافیل" داشته است که انتقام هابیل را از قابیل یا به روایت تورات قاین را بگیرد؟ و در نهایت سرانجام قابیل به کجا ختم می­شود؟ این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای و منابع مربوط به ادیان یهودیت و اسلام با ذکر منابع به این نتیجه می­رسد که قابیل، هابیل را به علت حسادت، اعم از حسادت در تقرب هابیل به خدا و قبولی نذر او، و احترامی که نزد حضرت آدم داشت، و زیبائی زوجه هابیل و انتخاب هابیل از جانب خدا به واسطه­ی آدم برای جانشینی خود به قتل می­رساند. و باز به گواهی همان منابع قابیل از ترس انتقام همواره خائف و متواری بوده و تا روز قیامت در سرگردانی به سر خواهد برد. و اینکه برخی می­گویند که شافیل انتقام خون هابیل را از قابیل می­گیرد در هیچ منبعی نیامده است. حضرت آدم علاوه بر داشتن فرزندانی دیگر از جمله شیث نبی نامی از شافیل در هیچ منبعی نبوده و نیست .

کلید واژه: ادیان، یارسان، آدم، هابیل و قابیل، شیث، شافیل.

 


The Shafil is the unmarked son of Adam 

Ahmad Babaee  (Master of Political Science)

Recive data: 2021/01/08

Accpte data: 2021/02/20

Abstract:

This article is an attempt to answer the following questions: What was the cause of the dispute among the children of Adam? Why did Cain kill Abel? And did Adam retaliate against Cain? Or did Cain escape? Or, according to allegation of some people, did Adam has another son named "Shafil" to take revenge on Abel from Cain? And finally, how does Cain end up? This research depending on the references available in the library and the sources related to Judaism and Islam concludes that Cain killed Abel because of jealousy, in addition the jealousy of Abel’s closeness to God and accepting his vow, the respect he had by Adam, the beauty of Abel's wife and he was chosen by God to be Adam’s successor. According to the same sources, Cain was in fear and ran away and will be confused until the Day of Judgment. Some says that Shafil later takes revenge for Abel's blood, while this is not mentioned in any source. Although Adam has another child such as Seth prophet, but the name of shafil is not mentioned in any source.

Keywords: Religions, Yaresan, Adam, Abel and Cain, Seth, Shafil. 

tr footer

مشخصات مجله

ISSN : 2003-671X

صاحب امتیاز: انستیتو فرهنگی یارسان

مدیر مسئول: طیب طاهری

سردبیر: سوداد رسول

فرهنگ و واژه: عباس (ئاکو) جلیلیان

مدیر داخلی و روابط عمومی: الهام جهانگرد

مشاور فنی و مدیر انفورماتیک: سام کاکه‌یی

مترجم: امیر مهدی حجازی

تایپ و حروفچینی: افشان زرشکی

ویراستاری: سام کاکه‌یی

امور مشترکین و توزیع: وحید طاهری

گستره توزیع: ایران، عراق، اروپا، کانادا

زبان مجله: فارسی، کوردی، ترکی، عربی، انگلیسی

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسویه داوری پنهان

زمان داوری: دو تا شش ماه

محل چاپ: سوئد

دسترسی به مقالات: آزاد

اخلاق سنجی پژوهش: 

پست الکترونیک: Journal@yaresan.com

نمایه شده در: 

نمایش تعداد مطالب
25315

مشخصات هیأت علمی

هیأت تحریریه (به ترتیب الفبا):

 • ایوب رستم
 • دکتر اسماعیل شمس
 • دکتر سامان حیدری
 • سوداد رسول
 • دکتر زرار صدیق توفیق
 • طیب طاهری
 • دکتر عبدالرضا رادفر
 • دکتر عرفان مصطفی
 • سید فخرالدین شاه ابراهیمی
 • دکتر کورش نیکنام
 • دکتر محمد علی سلطانی
 • دکتر نبیل عکید محمود
 • دکتر وریا عمر امین
 • هردویل کاکه یی
 • هیاس کاکه‌یی

 

 

 

 

 

open access

International Standard Serial Number

Hawraman Culture Center

Yaresan Cultural Istitiute

Site Yaresan