m header

1 2

شماره دوم، سال یکم، پاییز 1399

ساڵی یه‌کم، ژماره‌ی دووه‌م، پاییز 2020 زایینی

 Vol.1, No.2, Autumn 2020


 

نوکاوی مفهوم پوشش در گذار به دموکراسی

محمّد شاهمراد (دانشجوی فلسفه و عرفان اهل حقّ)

 

pdf icon30تاریخ دریافت: 03/07/1399 

 تاریخ پذیرش: 29/08/1399

چکیده

بی شک مسئلۀ پوشش، در همۀ اعصار مورد توجّه ایرانیان بوده و در هر دوره­ای با توجه به تفکر غالب در آن زمان از حدود و ثغور خاصّی برخوردار بوده است. سعی شده تا در این مقاله از سه منظر: فقه، اخلاق و کلام حقیقت، این امر مورد کنکاش قرار بگیرد، و چگونگی­ها و بایستی­های آن بررسی شود. از این منظر، مفهوم حجاب و تفاوت آن با لغت سِتر را بررسی کرده و غرض بعضی از فقه­ها را که قصد داشته­اند تا زن را به واسطۀ همین برداشت نادرست، در خانه محصور کنند، بیان نموده­ایم و در باب نوع پوشش اعراب در صدر اسلام، همچنین شواهدی از آیات که به طور مستقیم و غیر مستقیم به نوع پوشش آن عهد اشاره داشته، سخن گفته­ایم. سپس ادلّۀ احمد قابل در ظهور استحباب در پوشش سر و گردن را اجمالاً ارائه داده و از دیدگاه اسلام­شناسان معاصر عرب، به این مهمّ پرداخته­ایم. آنگاه، در رویکردی اخلاقی، حجاب اجباری و بی حجابی اجباری را مردود دانسته و تفاوت بنیادین مبحث وجوب و اجبار را ریشه­یابی کرده­ایم. پس از آن، تغییرات مفهوم امر عفیفانه در طیّ اعصار مختلف و مصادیق عینی آن را در قالب اشعار و افکار نشان داده­ایم. علی ایّ حالٍ، کوشیده­ایم تا نشان دهیم امر عفیفانه تخت بند زمان و مکان است و در دورۀ کنونی عدم پوشش سر و گردن قبح اخلاقی ندارد و رفتار عفیفانه مختص به بانوان نمی­باشد؛ بلکه هم مرد و هم زن بایستی کفّ نفس و خویشتن­داری در رفتار خود را سرلوحه قرار دهند و با بیان رویکرد کلام سرانجام در مورد احکام کلیّ و باطنی و نیز، بیان این تغییرات در چهارچوب مشهورات منطقی، رفتار حیا ورزانه را در همۀ شئون ظاهری و باطنی ملاک عمل قرار بدهند؛ و در نهایت بینش اهل حقّ را در این زمینه ایراد کرده­ایم.

کلید واژه: حجاب، نوع پوشش، حقوق اولیّه، آزادی زنان، اجبار، حیا.

 


 

New interpretations of the concept of cover during transition to democracy

Mohammad Shahmurad (Yarsan student of philosophy and mysticism)

 Recive data: 2020/08/24 

 Accpte data: 2020/11/19

Abstract:

Dress code has always been important to Iranians regardless of different eras, and it has had its own limits and boundaries based on the dominant thought of each period. This article investigated the dress code from jurisprudential, ethical, and theological perspectives to shed light on its requirements and qualities. Therefore, the concept of hijab and its difference from covering was described, and it was also explained that some Islamic jurists have intended to confide women at home based on this erroneous perception. With regard to the Arabs' dress code in the advent of Islam, some Quranic verses were presented that mentioned the dress code of the said era directly and indirectly. Then, Ahmad Ghabel's views about the recommendation of covering the head and neck were explained and were analyzed from the viewpoint of contemporary Arab Islamologists. Using an ethical approach, both the compulsory hijab and mandatory non-observance of the proper Islamic dress code were rejected and the difference between necessity and compulsion were analyzed thoroughly. Then, the changes in the concept of chastity were explained during different periods and their instances were indicated in poems and thoughts. Furthermore, it was explained that chastity changes as temporal-spatial conditions change, and in the present time, it is not morally immodest if the head and neck are not covered, and chastity is not merely for women, rather both men and women should have abstinence and restraint. They should also have chastity in their appearance and behavior. Finally, Islamic scholastic theology was explained in terms of general and esoteric rules, and the changes in logical well-known rulings were described from the viewpoint of Yarsanism.

Keywords: Veil, Type of cover, Basic rights, Women's freedom, Coercion, Modesty.

tr footer

مشخصات مجله

ISSN : 2003-671X

صاحب امتیاز: انستیتو فرهنگی یارسان

مدیر مسئول: طیب طاهری

سردبیر: فهمی کاکه یی

فرهنگ و واژه: عباس (ئاکو) جلیلیان

مدیر داخلی و روابط عمومی: الهام جهانگرد

مشاور فنی و مدیر انفورماتیک: سام کاکه‌یی

مترجم: امیر مهدی حجازی

تایپ و حروفچینی: افشان زرشکی

ویراستاری: سام کاکه‌یی، فهمی کاکه‌یی

امور مشترکین و توزیع: وحید طاهری

گستره توزیع: ایران، عراق، اروپا، کانادا

زبان مجله: فارسی، کوردی، ترکی، عربی، انگلیسی

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسویه داوری پنهان

زمان داوری: دو تا شش ماه

محل چاپ: سوئد

دسترسی به مقالات:

نمایه شده:

اخلاق سنجی پژوهش: 

پست الکترونیک: Journal@yaresan.com

مشخصات هیأت علمی

هیأت تحریریه (به ترتیب الفبا):

 • ایوب رستم
 • دکتر اسماعیل شمس
 • دکتر سامان حیدری
 • سوداد رسول
 • دکتر زرار صدیق توفیق
 • طیب طاهری
 • دکتر عبدالرضا رادفر
 • دکتر عرفان مصطفی
 • سید فخرالدین شاه ابراهیمی
 • دکتر کورش نیکنام
 • دکتر محمد علی سلطانی
 • دکتر نبیل عکید محمود
 • دکتر وریا عمر امین
 • هردویل کاکه یی
 • هیاس کاکه‌یی

 

 

 

 

 

International Standard Serial Number

Site Yaresan

Hawraman Culture Center

Yaresan Cultural Istitiute