m header

1 2

شماره دوم، سال یکم، پاییز 1399

ساڵی یه‌کم، ژماره‌ی دووه‌م، پاییز 2020 زایینی

 Vol.1, No.2, Autumn 2020


 سرزمین پهلویان در زمان شاه خوشین (قرن پنجم ه‍ .‍ ق)

طیب طاهری (نویسنده و پژوهشگر)

 

pdf icon30تاریخ دریافت: 05/07/1399 

 تاریخ پذیرش: 15/08/1399

چکیده

تاریخ، مردمانِ سرزمین پهلویان را «گوران» نامگذاری کرده است. این مردم شامل قبایل و طبقات مختلف اجتماعی بوده، اما تفاوتی مابین زبان، فرهنگ و فکر آنها وجود نداشته است. پهلویان در قرون اولیه هجری دارای مناطقی خاص و دارای اعتبار علمی- فرهنگی و استراتژیک بوده به نام­های: سیروان و سیمره، شهرزور، دینور، مایدشت، یافته و بلوران. شاه خوشین به عنوان نخستین و کلیدی­ترین شخصیت تمام تاریخ زاگرس که ایجاد انقلاب فرهنگی می­کند سبب می­گردد تا زبان، فرهنگ، باور و اندیشه­ی مردمان زاگرس امحاء نگردد و آن­را علاوه بر زنده کردن به نسل­های پس از خود انتقال بدهد. تاریخ تولد ایشان در سال 343 هـ.ق و هم­زمان با حکومت بدربن حسنویه برزکانی است. سپاهی به نام نهصد نهصده داشته که شامل کبار، ذهاد، هنرمندان و شاعران منطقه­ی پهلویان (پهلویان شمالی، پهلویان جنوبی) بوده است. بر اساس شواهد و قراین موجود می­توانیم بگوییم که اگر زاگرس با تمام فاکتورهای فرهنگی و هویت شناختی­اش زنده است به خاطر وجود شاه خوشین و مجاهدت­های ایشان بوده است.

کلید واژه: پهلویان، گوران، شاه خوشین، لرستان، شهرزور، بلوران، دینور.

 


Pahlavian region at the era of  Shah Khoshin (fifth century AH)

Tayeb Taheri  (Author and Researcher)

Recive data: 2020/09/26 

Accpte data: 2020/11/05

Abstract:

Pahlavian people were historically called "Gorans". The people had different tribes and social ranks but had no differences in language, culture, and thought. In the early centuries AH, Pahlavian had certain regions, and scientific-cultural and strategic reputation and were called under such names as Sirvan, Seimare, Shahrizor, Dinavar, Maidasht, Yafteh, and Bolouran. As the first and key figure throughout Zagros history, Shahkhoshin launched a cultural revolution and saved the language, culture, beliefs, and thoughts of the people of Zagros, and in addition to reviving, passed them on to his succeeding generations. He was born in 343 AH during the reign of Badr bin Hasanwayh Barzikani. He had an army called nine hundred and nine hundred, which included confidants, ascetics and artists and poets of the Pahlavian region (North Pahlavian and South Pahlavian). Based on the evidence, if Zagros is alive with all its cultural and identity factors, it is all thanks to Shahkhoshin and his bravery.

Keywords: Pahlavian, Goran, Shah Khoshin, Lorestan, Shahrzor, Buloran, Dinavar.

tr footer

مشخصات مجله

ISSN : 2003-671X

صاحب امتیاز: انستیتو فرهنگی یارسان

مدیر مسئول: طیب طاهری

سردبیر: فهمی کاکه یی

فرهنگ و واژه: عباس (ئاکو) جلیلیان

مدیر داخلی و روابط عمومی: الهام جهانگرد

مشاور فنی و مدیر انفورماتیک: سام کاکه‌یی

مترجم: امیر مهدی حجازی

تایپ و حروفچینی: افشان زرشکی

ویراستاری: سام کاکه‌یی، فهمی کاکه‌یی

امور مشترکین و توزیع: وحید طاهری

گستره توزیع: ایران، عراق، اروپا، کانادا

زبان مجله: فارسی، کوردی، ترکی، عربی، انگلیسی

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسویه داوری پنهان

زمان داوری: دو تا شش ماه

محل چاپ: سوئد

دسترسی به مقالات:

نمایه شده:

اخلاق سنجی پژوهش: 

پست الکترونیک: Journal@yaresan.com

مشخصات هیأت علمی

هیأت تحریریه (به ترتیب الفبا):

 • ایوب رستم
 • دکتر اسماعیل شمس
 • دکتر سامان حیدری
 • سوداد رسول
 • دکتر زرار صدیق توفیق
 • طیب طاهری
 • دکتر عبدالرضا رادفر
 • دکتر عرفان مصطفی
 • سید فخرالدین شاه ابراهیمی
 • دکتر کورش نیکنام
 • دکتر محمد علی سلطانی
 • دکتر نبیل عکید محمود
 • دکتر وریا عمر امین
 • هردویل کاکه یی
 • هیاس کاکه‌یی

 

 

 

 

 

Hawraman Culture Center

Yaresan Cultural Istitiute

Site Yaresan

International Standard Serial Number